wissel community

Circulairondernemen

Samen werken aan een circulaire economie, bekijk de uitdagingen en oplossingen.

Klimaatcoalitie

Klimaatneutraliteit is haalbaar en rendabel. Lees de voorbeelden, inspiratie en informatie.

Beton

De verduurzaming binnen de betonindustrie uitgelegd.

Futureproof

Ontdek uitdagingen en oplossingen voor toekomstbestendige businesscases.

Twentyone

Duurzame, sociale en circulaire stedelijke ontwikkeling over de hele wereld in kaart.

Agrifood

Kennis en inspiratie voor een toekomstbestendige, maatschappelijk verantwoorde gezonde voedselketen.

Eindhoven

Werkt aan een klimaatneutrale stad waarin afval waarde heeft en ieder talent telt.

Ambitie2020

Bekijk de ambities voor 2020 van het Nederlandse bedrijfsleven hier.

GBN

Ontdek hoe grote bedrijven werken aan klimaatneutraliteit, circulaire economie en eerlijke ketens.

Natuurlijk kapitaal

Grensverleggers

Het groene brein

Bekijk meer communities
Terug
bieb

Projectplan: ketenbrede ontwikkeling van integrale thermisch actieve bouwdelen

Gepubliceerd op 13 oktober 2015 door Stefan van Uffelen

Projectplan: ketenbrede ontwikkeling van integrale thermisch actieve bouwdelen

Thermisch activeren van bouwdelen is een bekende comfort verhogende en energiebesparende technologie waarbij op een slimme manier gebruik gemaakt wordt van de massa van een bouwdeel om warmte en/of koude te bufferen. Gebouwen met Thermisch Actieve Bouwdelen (TAB’s) behalen nog niet de potentiële besparingen en/of de comforteisen.

Dit komt meestal door een gebrek aan samenwerking en supervisie. De voornaamste bron van energiebesparing komt voort uit het loskoppelen van de warmte/koudevoorziening van de ventilatievoorziening, waardoor veel minder ventilatiecapaciteit behoeft te worden geïnstalleerd en gebruikt.

Doel van het project

Dit project gaat het mogelijk maken het aantal gebouwen met TAB’s op te schalen door een brug te slaan tussen de verschillende partijen binnen de bouwketen, en door het opdoen van essentiële praktijkervaring. Dit gebeurt door het gezamenlijk integraal ontwerpen en testen van een multifunctioneel thermisch actief bouwdeel. Dit bouwdeel zal goedkoop en flexibel te produceren moeten zijn en ontworpen worden op de inzet van duurzame energiebronnen in energieneutrale gebouwen. Het zal energieneutraliteit in de bebouwde omgeving een stap dichterbij brengen.

Korte omschrijving van de activiteiten

Binnen het project gaan vertegenwoordigers van alle disciplines in de beton- en installatieketen gezamenlijk een nieuw product ontwerpen en valideren. Bij het ontwerp staan optimale energetische- en economische integratie van gebouw- en installatietechniek voorop. De volgende stappen worden doorlopen:

 1. Het keten-breed integraal ontwerpen van een multifunctionele TAB geschikt voor de woning- en utiliteitsbouw;
 2. Het opstellen van een commissioningplan inclusief meetprotocol;
 3. Het doorrekenen en waar mogelijk demonsteren van het ontwerp en van het commissioningplan in een pilot met een nieuwbouw kantoor en nieuwbouw woningen;
 4. Het valideren en onderbouwen van de voordelen van TAB’s voor de producent en de eindgebruikers d.m.v. TCO-, energetische- en LCA-berekeningen;
 5. Het opschalen en verspreiden van de kennis door het opstellen en verspreiden van een register van gebouwen met TAB’s: een overzicht van gevalideerde referentiegebouwen met het meetprotocol.

Afbeelding afkomstig uit het projectplan: bestaande technieken zijn nog onvoldoende doorontwikkeld in lijn met nieuwe eisen

 

Projectresultaten

Het project zal de volgende resultaten hebben:

 • Een integraal ontwerp van een TAB die geschikt is voor:
  • meerdere functies in zowel de utiliteitsbouw als de woningbouw
  • goedkope en flexibele industriële productie
 • Het verifiëren van het ontwerp in een pilot voor de utiliteitsbouw en woningbouw
 • Onderbouwing van de energetische en economische meerwaarde
 • Een commissioningplan voor de prestatieborging
 • Kennisverspreiding van TAB’s
 • Een register met referentiegebouwen en parameters (punt 3) als publieke benchmark.

Lees het hele projectplan:

projectplan_TAB_iDEEGOv1_0_DEF.pdf

Locatie(s) waar het project uitgevoerd wordt:

Het project wordt uitgevoerd in Nederland,  De utiliteitspilot wordt uitgevoerd in Hengelo (OV), de woningpilot betreft een pilot m.b.t. het “MorgenWonen” concept van VolkerWessels.

Deel dit bieb item

Twitter LinkedIn™ Facebook Google+