wissel community

Circulairondernemen

Samen werken aan een circulaire economie, bekijk de uitdagingen en oplossingen.

Klimaatcoalitie

Klimaatneutraliteit is haalbaar en rendabel. Lees de voorbeelden, inspiratie en informatie.

Beton

De verduurzaming binnen de betonindustrie uitgelegd.

Futureproof

Ontdek uitdagingen en oplossingen voor toekomstbestendige businesscases.

Twentyone

Duurzame, sociale en circulaire stedelijke ontwikkeling over de hele wereld in kaart.

Agrifood

Kennis en inspiratie voor een toekomstbestendige, maatschappelijk verantwoorde gezonde voedselketen.

Eindhoven

Werkt aan een klimaatneutrale stad waarin afval waarde heeft en ieder talent telt.

Ambitie2020

Bekijk de ambities voor 2020 van het Nederlandse bedrijfsleven hier.

GBN

Ontdek hoe grote bedrijven werken aan klimaatneutraliteit, circulaire economie en eerlijke ketens.

Natuurlijk kapitaal

Grensverleggers

Het groene brein

Bekijk meer communities
Terug
casus

Eco-innovaties blijven vaak op de plank liggen

Gepubliceerd op 04 februari 2016 door Mark Spetter

Eco-innovaties blijven vaak op de plank liggen

Het is in de praktijk lastig voor gevestigde productieketens om grote stappen te zetten op het gebied van vergroening. De eco-innovaties kunnen hier invulling aan geven, maar deze blijven uit. Dit blijkt uit PBL-onderzoek naar eco-innovatie in de beton- en de glastuinbouwketen.

Waarom?

Dit komt doordat de vraag naar groenere producten ontbreekt, verduurzaming een heel nieuwe manier van werken vereist, die niet altijd aansluit bij gevestigde belangen, of doordat de investeringsruimte ontbreekt. Dit blijkt uit een analyse van de beton- en glastuinbouwketen door het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving), ‘Eco-innovatie in gevestigde productieketens’.

Verduurzaming gaat stap voor stap
Productieketens met gevestigde belangen, zoals de beton- en de glastuinbouwketen, zetten vooral in op stap-voor-stap verbetering van bestaande technieken (vaak gericht op kostprijsreductie). Her en der wordt al wel op kleine schaal gewerkt met duurzamere productieprocessen, maar tot grootschalige toepassingen komt het vooralsnog niet.

Weinig vraag naar groen beton
In de betonketen is het technisch al mogelijk om verder te vergroenen door bijvoorbeeld de betonsamenstelling te veranderen, het bouwproces aan te passen, of beton hoogwaardig te recyclen. In de praktijk blijkt het lastig om deze innovaties op te schalen. Er is nog nauwelijks vraag naar ‘groen’ beton en de keten kent een groot aantal regels en normen waar nieuwe producten maar moeilijk aan kunnen voldoen. De overheid zou, als grootste opdrachtgever van de bouw, haar aanbestedingsbeleid beter kunnen benutten om meer speelruimte te creëren voor eco-innovatie.

Benieuwd naar het volledige rapport? Klik dan hier
Bron: PBL.

Praat ook mee

of deel deze casus

Twitter LinkedIn™ Facebook Google+