wissel community

Circulairondernemen

Samen werken aan een circulaire economie, bekijk de uitdagingen en oplossingen.

Klimaatcoalitie

Klimaatneutraliteit is haalbaar en rendabel. Lees de voorbeelden, inspiratie en informatie.

Beton

De verduurzaming binnen de betonindustrie uitgelegd.

Futureproof

Ontdek uitdagingen en oplossingen voor toekomstbestendige businesscases.

Twentyone

Duurzame, sociale en circulaire stedelijke ontwikkeling over de hele wereld in kaart.

Agrifood

Kennis en inspiratie voor een toekomstbestendige, maatschappelijk verantwoorde gezonde voedselketen.

Eindhoven

Werkt aan een klimaatneutrale stad waarin afval waarde heeft en ieder talent telt.

Ambitie2020

Bekijk de ambities voor 2020 van het Nederlandse bedrijfsleven hier.

GBN

Ontdek hoe grote bedrijven werken aan klimaatneutraliteit, circulaire economie en eerlijke ketens.

Natuurlijk kapitaal

Grensverleggers

Het groene brein

Bekijk meer communities
Terug
casus

ECOBoards – ecologische vezelplaten

Gepubliceerd op 30 december 2015 door Yorian Bordes

ECOBoards – ecologische vezelplaten

Bouwmaterialen hebben een ingrijpende impact op de omgeving. Reeds bij de productie en verwerking ervan treedt een aanzienlijke belasting voor het milieu op. ECOBoards is een biobased hoogwaardig plaatmateriaal, dat wordt gemaakt uit verschillende biomassastromen, zoals bermgras, tomaten- en paprikaloof, snoeihout en riet. Er komt geen hout aan te pas.

Ecologisch plaatje

De milieuvriendelijke vezelplaten worden geperst en gebonden van land- en tuinbouwoverschotten. Dat zijn resten die anders gecomposteerd of verbrand worden, waarbij CO2 vrijkomt. Bovendien hebben ECOBoards een negatieve CO2- voetafdruk (-0,618CO2-eqv/kg). Bij de vervaardiging van de platen wordt tevens geen giftige, niet herbruikbare en/of composteerbare formaldehydehoudend* lijm (bindmiddel) gebruikt. Op deze wijze wordt een volledige biologische afbreekbare en recyclebare cradle-to-cradle product gecreëerd.

Technologie

De oorspronkelijke technologie van ECOBoards is jaren geleden ontwikkeld in Engeland, maar werd voornamelijk alleen nog in Azië toegepast. De toenemende vraag naar biobased en ecologisch verantwoorde producten was het startschot voor ECOBoards om de Europese innovatie naar Europa te brengen.

Grensverleggend: van internationaal naar lokaal

Volgens ECOboards was het aanvankelijk moeilijk om een nieuw bouwproduct te lanceren, dat niet alom bekend is bij de bouwindustrie, geen eigen certificiering heeft en met een passend prijskaartje uit Azië komt. Desondanks heeft het geleidelijk invoeren en promoten van de ecoplaten in Europa zijn vruchten afgeworpen. Hieruit is een nieuwe markt ontstaan en inmiddels zijn er tal van intentieverklaringen verkregen voor de afname van ECOBoards. In 2016 staan de  eerste Nederlandse en Europese ECOBoards fabrieken gepland. De lokale productie van ECOBoards met lokale grondstoffen wordt dan definitief gerealiseerd. Ook heeft de samenwerking met verschillende universiteiten en consortiums tot enkele startups en spinoffs geleid.

Formaldehyde* is een gas. De belangrijkste bronnen van formaldehyde – emissie zijn o.a. ook houtproducten, die verwerkt zijn in een omgeving. Formaldehyde is geclassificeerd als kankerverwekkend. 

Praat ook mee

of deel deze casus

Twitter LinkedIn™ Facebook Google+