wissel community

Circulairondernemen

Samen werken aan een circulaire economie, bekijk de uitdagingen en oplossingen.

Klimaatcoalitie

Klimaatneutraliteit is haalbaar en rendabel. Lees de voorbeelden, inspiratie en informatie.

Beton

De verduurzaming binnen de betonindustrie uitgelegd.

Futureproof

Ontdek uitdagingen en oplossingen voor toekomstbestendige businesscases.

Twentyone

Duurzame, sociale en circulaire stedelijke ontwikkeling over de hele wereld in kaart.

Agrifood

Kennis en inspiratie voor een toekomstbestendige, maatschappelijk verantwoorde gezonde voedselketen.

Eindhoven

Werkt aan een klimaatneutrale stad waarin afval waarde heeft en ieder talent telt.

Ambitie2020

Bekijk de ambities voor 2020 van het Nederlandse bedrijfsleven hier.

GBN

Ontdek hoe grote bedrijven werken aan klimaatneutraliteit, circulaire economie en eerlijke ketens.

Natuurlijk kapitaal

Grensverleggers

Het groene brein

Bekijk meer communities
Terug
casus

Meer dan helft alle grondstoffen verbruikt in bouwsector: kansen voor circulair?

Gepubliceerd op 25 mei 2016 door Take Padding

Meer dan helft alle grondstoffen verbruikt in bouwsector: kansen voor circulair?

De bouwsector gebruikt gigantische hoeveelheden aan grondstoffen: meer dan de helft van alle grondstoffen in Nederland wordt toegepast in de bouw. Tijdens de bouw, verbouwing en sloop van gebouwen ontstaan grote afvalstromen. Op dit moment lopen er onderzoeken naar nieuwe nuttige toepassingen voor dit afval.

Verzadiging

Het meeste sloopafval wordt nu al na een recyclingproces gebruikt als funderingsmateriaal voor infrastructuur (de Grond-, Weg- en Waterbouw, GWW). Maar op dit moment mogen we constateren dat de GWW-sector verzadigd raakt. Bij het renoveren van wegen is het bestaande funderingsmateriaal namelijk zonder probleem opnieuw bruikbaar als funderingsmateriaal en is er dus geen nieuw granulaat meer nodig.

Analyse diverse pilots

Rijkswaterstaat analyseert samen met enkele publieke aanbestedende partners verschillende pilots op het gebied van materiaal recyclen, besparen en alternatieve bouwprocessen met een lagere CO2 uitstoot. De focus ligt vooral op de lessons learned bij de verschillende pilots. Welke pilot heeft welk (on)gewenst effect opgeleverd?

REBus vergelijkt de verschillende business modellen van de verschillende publieke aanbestedende partners en onderzoekt hoe de verschillende business modellen van invloed zijn op de uitkomsten van de pilots. Te denken valt aan het wel of niet verplicht toepassen van betongranulaat in nieuwbouw en aanlegprojecten en welke gevolgen dit heeft op de kosten van deze business modellen.
 

Lees binnenkort meer over de voortgang van de pilots en circulair inkopen op de site van PIANOo

Reeds uitgevoerde pilots van REBus

Recyclebare werkkleding stewards Rijkswaterstaat
Circulaire verwerking van afgedankte, datadragende ICT-apparatuur
Circulair inkopen kantoorinrichting ProRail